FIFTY-K TOUR vol. II v Kajot Intacto Zlín

Duben 5, 2019


V období od 1.4. do 30.6. se odehraje na zlínské pobočce Kajot Intacto věrnostní program s garantovanou částkou 50.000 korun.


Bodování turnajů a Sit and Go:
Za účast v turnaji hráč získává počet bodů roven výši buy-inu do takového turnaje. Za umístění na finálovém stole získá hráč navíc takový počet bodů, který je roven desetinásobnému počtu účastníků v turnaji. Za umístění na placené pozici získá hráč navíc takový počet bodů, který odpovídá 10% z vyhrané částky.

Příklad:
Turnaje s buy-inem 400 Kč se zúčastní 20 hráčů. Hráč se umístí na finálovém stole a vyhraje 5.700 Kč. Jeho bodový zisk je tedy 400 + (10 x 20) + (10% z 5.700) = 400 + 200 + 570 = 1170 bodů.

Sit and Go turnaje budou bodovány pouze v případě, bude-li buy-in stejný jako u plánovaného turnaje pro daný den.

Závěrečný turnaj bude zdarma pro 18 nejlépe umístěných hráčů. Bodovány budou všechny turnaje odehrané na naší pobočce.

Bonusové body za umístění na finálovém stole budou započteny pouze při účasti 10 a více hráčů (Při SnG se počítají vstupy + re-entry).

Závěrečný turnaj se odehraje v neděli 7.7.2019 od 16:00.

Starting stack bude roven počtu nasbíraných bodů.
Pro vítěze turnaje bude připraven pohár.