KAJOT ZLÍN TOUR &

Srpen 30, 2021

V období od 1.9. do 29.12.2021 se odehraje na zlínské pobočce Kajot Intacto pokračování věrnostního programu o 100 000 korun.

Budeme pokračovat dle dosažených bodů, které všichni hráči nasbírali před ukončením bodování kvůli pandemii koronaviru. Zároveň bude tato TOUR nastavená na přesný počet turnajů, pro případ dalších protipandemických opatření.

Bodování turnajů a Sit and Go:

Za účast v turnaji hráč získává počet bodů roven výši buy-inu do takového turnaje. Za umístění na finálovém stole získá hráč navíc takový počet bodů, který je roven desetinásobnému počtu účastníků v turnaji. Za umístění na placené pozici získá hráč navíc takový počet bodů, který odpovídá 10% z vyhrané částky.

Příklad:

Turnaje s buy-inem 400 Kč se zúčastní 20 hráčů. Hráč se umístí na finálovém stole a vyhraje 5.700 Kč. Jeho bodový zisk je tedy 400 + (10 x 20) + (10% z 5.700) = 400 + 200 + 570 = 1170 bodů.

Závěrečný turnaj bude zdarma pro 18 nejlépe umístěných hráčů. Bodovány budou všechny turnaje odehrané na naší pobočce.

Starting stack bude roven počtu nasbíraných bodů za celou tour.

Pro tuto TOUR bude postupně vypsáno přesně 75 trunajů. Od opětovného spuštění TOUR, tj. 1.9.2021, tedy bude odehráno přesně 75 turnajů, po kterých se uskuteční závěrečný turnaj pro 18 nejlépe bodovaných. V případě jakékoliv překážky budou tedy všichni hráči vědět, v jaké fázi se TOUR nachází.

Závěrečný turnaj se odehraje nejbližší možnou neděli po dosažení 75 turnajů.

Sit and Go turnaje budou bodovány pouze v případě, bude-li buy-in stejný jako u plánovaného turnaje pro daný den.

Kajot poker club Zlín si stále zakládá na neměnnosti pravidel a průhlednosti všech akcí, které u nás najdete. Z každého předem ohlašovaného turnaje se bude strhávat 5 % z prizepoolu.